Tomasz Knapik

adwokat w Twojej sprawie

Adwokat Tomasz Knapik

oferuje wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w toku postępowań administracyjnych, sądowych oraz w wielu innych sprawach pozasądowych.

Misję Kancelarii
stanowi skuteczne rozwiązywanie Państwa problemów. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest poznanie oczekiwań Klienta oraz budowa relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu. Skomplikowane sprawy (min. karne, czy dotyczące odszkodowań) Kancelaria traktuje nie jako problem, lecz jako wyzwanie, wychodząc z założenia, że każda ma swoją specyfikę wymagającą indywidualnego podejścia. Oferta Kancelarii to m.in. prowadzenie spraw rozwodowych, o podział majątku, windykacyjnych, odszkodowawczych oraz wiele innych. Jako adwokat do każdej sprawy podchodzę rzetelnie, uczciwie, a także z pełnym zaangażowaniem. Natomiast największą satysfakcję i nagrodę dla Kancelarii stanowi Państwa radość oraz zadowolenie ze współpracy przekazywane bliskim, a także kontrahentom.

Obszar działania Kancelarii skupia się na terenie miast: Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Ostrzeszów, Pleszew, Kępno, Gostyń, Rawicz, Leszno, Milicz, Poznań oraz Wrocław.

Wartości, które przyświecają funkcjonowaniu Kancelarii, to:

Zaangażowanie

Nie ma Klientów lepszych i gorszych,
a każda sprawa traktowana jest z
należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty.

Rzetelność

Kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z Klientem, informując Go o bieżących postępach w sprawie, a także
przyjętej strategii.

Uczciwość

Klient z góry informowany jest o ryzyku związanym z prowadzeniem sprawy oraz jej kosztach, co pomaga przy podejmowaniu przez Niego świadomych decyzji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu

Strefa Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze stanowi jedną z preferowanych przez Kancelarię dziedzin prawa i w związku z tym świadczonych usług. Będąc przedsiębiorcą, doskonale rozumiem Państwa oczekiwania wobec kontrahentów, w szczególności w zakresie terminowego regulowania płatności oraz wykonywania umów z należytą starannością. Ze swej strony oferuję więc pomoc w odzyskiwaniu należności, długów oraz odszkodowań na etapie przedprocesowym, sądowym i egzekucyjnym, ale także stałą obsługę prawną, mającą na celu usprawnienie funkcjonowania Państwa firmy na gruncie prawnym. Niejednokrotnie bowiem korzystniejsze jest unikanie potencjalnych błędów, niż łagodzenie ich skutków w przyszłości.

"Inde datae leges, ne fortior omnia posset"
- Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.

Wielu z Państwa z różnych powodów zwleka choćby z decyzją o sądowym dochodzeniu należności pozostając w przekonaniu, że niezapłacona faktura to problem Państwa firmy. Ja jednak wychodzę z założenia, że nieterminowe płatności powinny stanowić przede wszystkim problem Państwa kontrahentów, dlatego zachęcam do nieodkładania tych spraw na przyszłość.

Niezwłoczna decyzja o powierzeniu sprawy do windykacji profesjonalnemu pełnomocnikowi sprzyja:

 • zwiększeniu prawdopodobieństwa skutecznej egzekucji,
 • zachowaniu płynności finansowej w firmie,
 • uniknięciu przedawnienia wierzytelności;

Odszkodowania


Kolejnym podstawowym profilem działalności Kancelarii jest pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań, należności oraz prowadzenia sporów z instytucjami finansowymi dotyczących:

 • wypadków komunikacyjnych, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej kwocie (dotyczy zarówno szkody na osobie, jak i na mieniu),
 • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych i polisolokat,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • bezprawnego korzystania z nieruchomości,
 • tzw. „zmarnowanego urlopu” (wobec biur podróży),
 • błędów medycznych,
 • uszkodzenia lub zniszczenia mienia,
 • przestępstw;


Obok profesjonalnych pełnomocników (adwokatów i radców prawnych), dochodzeniem odszkodowań zajmują się również różnego rodzaju kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub odszkodowawcze. Czym zatem różni się pomoc prawna udzielona przez adwokata, od tego typu instytucji?

 • uzyskanie tytułu adwokata poprzedzone jest wieloletnią nauką, zakończoną egzaminem zawodowym, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług,
 • na adwokacie ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego, co realizowane jest poprzez systematyczne szkolenia także po uzyskaniu tytułu,
 • adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • adwokat zobowiązany jest do postępowania zgodnego z kodeksem etyki zawodowej,
 • adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania Klienta przed sądem,
 • kancelaria adwokacka zapewnia ochronę danych osobowych;

Praktyka

Prawo cywilne

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne

Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

Dowiedz się więcej

Prawo gospodarcze

Dowiedz się więcej

Masz pytania?

tel. 692 098 239

O Kancelarii

Adwokat Tomasz Knapik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską obronił przed prof. zw. dr hab. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Praktyczną wiedzę w zawodzie adwokata uzyskał w trakcie aplikacji adwokackiej odbytej w Ostrowie Wielkopolskim, nabierając doświadczenia m.in. przy obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu spraw cywilnych (w tym odszkodowawczych, czy windykacyjnych), karnych oraz administracyjnych. Od 2015 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Krotoszynie, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu.

 

„Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych”.
Fernand Payen (1872-1946)

Blog

25 sty 2020

Czy sprawca wypadku może żądać od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia?

Z uwagi na powszechność korzystania z pojazdów w życiu codziennym, każdy z nas narażony jest na spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Jeżeli wskutek takiego zdarzenia, inna osoba odniosła obrażenia polegające na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające dłużej niż 7 dni, wobec sprawcy zostanie wszczęte postępowanie karne.   W omawianej sytuacji, sądowi przysługuje uprawnienie do + czytaj więcej

polisolokaty Krotoszyn

15 gru 2018

Posiadacze polisolokat mają 10 lat na dochodzenie swoich roszczeń!

Polisolokaty przedstawiane były jako atrakcyjny produkt finansowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), mający stanowić korzystną alternatywę dla tradycyjnych lokat, czyli z założenia długoterminowej i bezpiecznej formy oszczędzania często znacznych środków pieniężnych. Kiedy jednak inwestorzy decydowali się wycofać zgromadzone oszczędności, okazywało się, że otrzymywali tylko niewielki ułamek wpłaconych składek albo też następowała całkowita odmowa wypłaty środków. Niejednokrotnie, + czytaj więcej

12 sie 2017

Jakie są obowiązki osób uczestniczących w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem OC?

W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego, z powodu towarzyszących temu emocji, bardzo łatwo możemy zapomnieć o obowiązkach, do jakich  jesteśmy w takich sytuacjach zobowiązani. M.in. często pojawia się wątpliwość, czy należy wzywać Policję, a także jakie informacje powinniśmy uzyskać do sprawcy? W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, osoba uczestnicząca + czytaj więcej

12 sie 2017

Czy koszty pomocy adwokata mieszczą się w ramach odszkodowania OC?

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny od ubezpieczyciela ustala się i wypłaca w + czytaj więcej