Tomasz Knapik

adwokat w Twojej sprawie

waga

Adwokat Tomasz Knapik

świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i osób prywatnych w postępowaniu sądowym, sprawach pozasądowych oraz administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Misję Kancelarii
stanowi skuteczne rozwiązywanie Państwa problemów. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest poznanie oczekiwań Klienta oraz budowa relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu. Skomplikowane sprawy Kancelaria traktuje nie jako problem, lecz jako wyzwanie, wychodząc z założenia, że każda ma swoją specyfikę wymagającą indywidualnego podejścia. Największą satysfakcję dla Kancelarii stanowi Państwa zadowolenie ze współpracy, przekazywane bliskim oraz kontrahentom.

Obszar działania Kancelarii skupia się na terenie miast: Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Ostrzeszów, Pleszew, Kępno, Gostyń, Rawicz, Leszno, Milicz oraz Wrocław.

Wartości, które przyświecają funkcjonowaniu Kancelarii, to:

Zaangażowanie

Nie ma Klientów lepszych i gorszych,
a każda sprawa traktowana jest z
należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty.

Rzetelność

Kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z Klientem, informując Go o bieżących postępach w sprawie, a także
przyjętej strategii.

Uczciwość

Klient z góry informowany jest o ryzyku związanym z prowadzeniem sprawy oraz jej kosztach, co pomaga przy podejmowaniu przez Niego świadomych decyzji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu

Strefa Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze stanowi jedną z preferowanych przez Kancelarię dziedzin prawa i w związku z tym świadczonych usług. Będąc przedsiębiorcą, doskonale rozumiem Państwa oczekiwania wobec kontrahentów, w szczególności w zakresie terminowego regulowania płatności oraz wykonywania umów z należytą starannością. Ze swej strony oferuję więc pomoc w windykacji należności na etapie przedprocesowym, sądowym oraz egzekucyjnym, ale także stałą obsługę prawną, mającą na celu usprawnienie funkcjonowania Państwa firmy na gruncie prawnym. Niejednokrotnie bowiem korzystniejsze jest unikanie potencjalnych błędów, niż łagodzenie ich skutków w przyszłości.

strefa przedsiębiorcy

"Inde datae leges, ne fortior omnia posset"
- Po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego.

Wielu z Państwa z różnych powodów zwleka choćby z decyzją o sądowym dochodzeniu należności pozostając w przekonaniu, że niezapłacona faktura to problem Państwa firmy. Ja jednak wychodzę z założenia, że nieterminowe płatności powinny stanowić przede wszystkim problem Państwa kontrahentów, dlatego zachęcam do nieodkładania tych spraw na przyszłość.

Niezwłoczna decyzja o powierzeniu sprawy do windykacji profesjonalnemu pełnomocnikowi sprzyja:

 • zwiększeniu prawdopodobieństwa skutecznej egzekucji,
 • zachowaniu płynności finansowej w firmie,
 • uniknięciu przedawnienia wierzytelności;

Odszkodowania


Kolejnym podstawowym profilem działalności Kancelarii jest pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań, należności oraz prowadzenia sporów z instytucjami finansowymi dotyczących:

 • wypadków komunikacyjnych, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej kwocie (dotyczy zarówno szkody na osobie, jak i na mieniu),
 • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych i polisolokat,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • bezprawnego korzystania z nieruchomości,
 • tzw. „zmarnowanego urlopu” (wobec biur podróży),
 • błędów medycznych,
 • uszkodzenia lub zniszczenia mienia,
 • przestępstw;


Obok profesjonalnych pełnomocników (adwokatów i radców prawnych), dochodzeniem odszkodowań zajmują się również różnego rodzaju kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub odszkodowawcze. Czym zatem różni się pomoc prawna udzielona przez adwokata, od tego typu instytucji?

 • uzyskanie tytułu adwokata poprzedzone jest wieloletnią nauką, zakończoną egzaminem zawodowym, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług,
 • na adwokacie ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego, co realizowane jest poprzez systematyczne szkolenia także po uzyskaniu tytułu,
 • adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • adwokat zobowiązany jest do postępowania zgodnego z kodeksem etyki zawodowej,
 • adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania Klienta przed sądem,
 • kancelaria adwokacka zapewnia ochronę danych osobowych;

Praktyka

Prawo cywilne

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne

Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

Dowiedz się więcej

Prawo gospodarcze

Dowiedz się więcej

Masz pytania?

tel. 692 098 239

O Kancelarii

Adwokat Tomasz Knapik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską obronił przed prof. zw. dr hab. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Praktyczną wiedzę w zawodzie adwokata uzyskał w trakcie aplikacji adwokackiej odbytej w Ostrowie Wielkopolskim, nabierając doświadczenia m.in. przy obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych oraz administracyjnych. Od 2015 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Krotoszynie, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu.

 

„Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych”.
Fernand Payen (1872-1946)

Blog

17 Kwi 2017

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Do śmiertelnego wypadku może dojść w różnych okolicznościach, np. wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Bez względu na to, jaka jest jego przyczyna, przedwczesna śmierć poszkodowanego zawsze łączy się z osobistą tragedią dla najbliższych członków rodziny zmarłego. W takich okolicznościach mogą one domagać się od sprawcy wypadku stosownej rekompensaty za doznaną + czytaj więcej

16 Kwi 2017

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny – skorzystaj ze swoich praw

Każdy z nas, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, praktycznie codziennie narażony jest na udział w wypadku komunikacyjnym, a co gorsza, na stanie się jego ofiarą wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa przez innych uczestników. Oczywiście najlepiej nie mieć do czynienia z taką sytuacją, jednak jeśli staniemy się poszkodowanymi, warto pamiętać o przysługujących roszczeniach mających na celu zrekompensować doznaną + czytaj więcej

17 Gru 2016

Jak postępować w sporze z firmą windykacyjną?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie upowszechniła się działalność dużych firm windykacyjnych, z którą wielu z Państwa z pewnością już się zetknęła, a wielu zetknie się w przyszłości. Jakkolwiek w części przypadków żądanie spłaty zadłużenia przez przedmiotowe firmy jest uzasadniona, to jednak często można spotkać się również z roszczeniami urojonymi, w ogóle nieistniejącymi.   A + czytaj więcej

16 Lis 2016

Kiedy możesz żądać rozwodu?

Jakkolwiek w polskim systemie prawnym małżeństwo przewidziane zostało jako instytucja o charakterze trwałym, to jednak przy spełnieniu określonych przesłanek pozytywnych oraz braku przesłanek negatywnych, może ono zostać rozwiązane przez rozwód.   I tak, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, + czytaj więcej