Tomasz Knapik

adwokat w Twojej sprawie

waga

Adwokat Tomasz Knapik

świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i osób prywatnych w postępowaniu sądowym, sprawach pozasądowych oraz administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Misję Kancelarii stanowi skuteczne rozwiązywanie Państwa problemów. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest budowa relacji z Klientem oparta na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu. Skomplikowane sprawy traktuję przede wszystkim nie jako problem, lecz jako wyzwanie, wychodząc z założenia, że każda sprawa ma swoją specyfikę, dlatego najważniejsze jest poznanie oczekiwań i potrzeb Klienta. Największe wyróżnienie stanowi dla mnie Państwa zadowolenie ze współpracy, przekazywane bliskim oraz kontrahentom.

Obszar działania Kancelarii skupia się na terenie miast: Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Ostrzeszów, Pleszew, Kępno, Milicz, Gostyń oraz Leszno.

Wartości, które przyświecają funkcjonowaniu Kancelarii, to:

Zaangażowanie

Nie ma Klientów lepszych i gorszych, a każda sprawa traktowana jest z należytą starannością, wymaganą od profesjonalisty.

Rzetelność

Kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z Klientem, informując Go o bieżących postępach w sprawie, a także przyjętej strategii.

Uczciwość

Klient z góry informowany jest o ryzyku związanym z prowadzeniem sprawy oraz jej kosztach, co pomaga przy podejmowaniu przez Niego świadomych decyzji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu

Strefa Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze stanowi jedną z preferowanych przez Kancelarię dziedzin prawa i w związku z tym świadczonych usług. Będąc przedsiębiorcą, doskonale rozumiem Państwa oczekiwania wobec kontrahentów, w szczególności w zakresie terminowego regulowania płatności oraz wykonywania umów z należytą starannością. Ze swej strony oferuję więc pomoc w windykacji należności na etapie przedprocesowym, sądowym oraz egzekucyjnym, ale także stałą obsługę prawną, mającą na celu uasprawnienie funkcjonowania Państwa firmy na gruncie prawnym. Niejednokrotnie bowiem korzystniejsze jest unikanie potencjalnych błędów, niż łagodzenie ich skutków w przyszłości.

strefa przedsiębiorcy

Miejsce na dobry, treściwy cytat odnośnie tej części.

Wielu z Państwa z różnych powodów zwleka choćby z decyzją o sądowym dochodzeniu należności pozostając w przekonaniu, że niezapłacona faktura to problem Państwa firmy. Ja jednak wychodzę z założenia, że nieterminowe płatności powinny stanowić przede wszystkim problem Państwa kontrahentów, dlatego zachęcam do nieodkładania tych spraw na przyszłość.

Niezwłoczna decyzja o powierzeniu sprawy do windykacji profesjonalnemu pełnomocnikowi sprzyja:

 • zwiększeniu prawdopodobieństwa skutecznej egzekucji,
 • zachowaniu płynności finansowej w firmie,
 • uniknięciu przedawnienia wierzytelności;

Odszkodowania

Drugim podstawowym profilem działalności Kancelarii jest pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej kwocie (dotyczy zarówno szkody na osobie, jak i na mieniu),
 • różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • bezprawnego korzystania z nieruchomości,
 • tzw. "zmarnowanego urlopu" (wobec biur podróży),
 • błędów medycznych,
 • uszkodzenia lub zniszczenia mienia,
 • przestępstw,
 • oraz wielu innych;

Obok profesjonalnych pełnomocników, dochodzeniem odszkodowań zajmują się również różnego rodzaju kancelarie prawne, firmy windykacyjne lub odszkodowawcze. Czym zatem różni się pomoc prawna udzielona przez adwokata, od tego typu instytucji?

 • uzyskanie tytułu adwokata poprzedzone jest wieloletnią nauką, zakończoną egzaminem zawodowym, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług,
 • adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • zobowiązany jest do postępowania zgodnego z kodeksem etyki zawodowej,
 • posiada uprawnienia do reprezentowania Klienta przed sądem;

Praktyka

Prawo cywilne

Dowiedz się więcej

Prawo karne

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne

Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

Dowiedz się więcej

Prawo gospodarcze

Dowiedz się więcej

Masz pytania?

tel. 692 098 239

O Kancelarii

Adwokat Tomasz Knapik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską obronił przed prof. zw. dr hab. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Praktyczną wiedzę w zawodzie adwokata uzyskał w trakcie aplikacji adwokackiej odbytej w Ostrowie Wielkopolskim, nabierając doświadczenia m.in. przy obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych. Od 2015 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Krotoszynie, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu.

 

"Odkąd spory między ludźmi przestały być rozstrzygane siłą, istnieją adwokaci. Nie wynaleziono nic bardziej odpowiedniego, ponad postawienie między stronami a sędziami ludzi, których zawodem byłaby obrona interesów stron procesowych".

Fernand Payen (1872-1946)

Aktualności

6 Mar 2017

Strona główna

Strona główna